தன்முனைப்புச் சொற்பொழிவு: ”கொரோனாவை மறப்போம்! வெற்றிக் கதவைத் திறப்போம்!”