Free Workshop for Working Adults: “Managing Personal Finance Effectively”

Free Workshop for Working Adults:
“Managing Personal Finance Effectively”

Sunday, 19 February 2023, 10 am to 12 noon Venue: SINDA Auditorium (Level 3)
1 Beatty Road, Singapore 209943

“சொந்த நிதி நிர்வாகம்” பற்றிய பயிலரங்கு!
ஜமால் முஹம்மது கல்லூரி முன்னாள் மாணவர்கள் சங்கம் (சிங்கப்பூர் கிளை) அன்புடன் அழைக்கிறது! அனைவரும் வருக! அனுமதி இலவசம்!