பெற்றோர்களுக்கான சிறப்புக் கருத்தரங்கு

ஜமால் முஹம்மது கல்லூரி முன்னாள் மாணவர்கள் சங்கம் (சிங்கப்பூர் கிளை) உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறது!

பெற்றோர்களுக்கான சிறப்புக் கருத்தரங்கு

வெள்ளிக்கிழமை 24 டிசம்பர் 2021

7.30 pm to 8.30 pm
(சிங்கப்பூர் நேரம்)

5.00 pm to 6.00 pm
(இந்திய நேரம்)

3.30 pm to 4.30 pm
(அமீரக நேரம்)

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/86106421751?pwd=VjVIK21QWWxFR2d6RjQzbVh3RnhBdz09

Meeting ID: 861 0642 1751
Passcode: JMCSG

அனைவரும் வருக!
அனுமதி இலவசம்